2022-10-06

-

2022-10-07

14:30 | 16:30 | 19:00

14:30 | 16:30 | 19:00

0.0/5

Die Negende Stap

Die Negende Stap is ‘n slice-of-life drama, wat diep delf in ’n verhouding tussen ’n ma en haar dogter. Dit ondersoek temas van vergifnis, verslawing, versoening en die sondes van die moeders. Die vraag is: Wie moet vir wie jammer sê? Die ma vir haar verslaafde alkoholis-dogter? Die dogter vir die ma? Of albei vir mekaar? Vergifnis en versoening is slegs moontlik wanneer albei siele kaalgestroop voor mekaar staan.

Duur van vertoning: 85 minute.

Koop jou kaartjie

Begin oor

Kies jou sitplek (0)

R180,00

Kaartjie inligting

Bykomende inligting

Kies jou datum:

6 Oktober 16:30, 6 Oktober 19:00, 7 Oktober 14:30

Kaartjieprys

R180,00

Rolverdeling

Franci Swanepoel en Marisa Drummond

Teks en regie deur

Deon Opperman en André Velts

Teater

Ouderdomsbeperking

Geen o/13

WhatsApp Inligtingsgroep

AfriForum Teater het 'n WhatsApp-groep gestig waarby jy nou kan aansluit om op hoogte te bly van al ons nuus en promosies.

AfriForum-ledevoordeel

Het jy geweet? AfriForum-lede ontvang verskeie voordele en korting op AfriForum Teater-besprekings.

Deel hierdie geleentheid

Teken In Op Ons Nuusbrief

Tafel Styl

Teater Styl

Bepalings & Voorwaardes

 • Sodra die verkoop afgehandel is, sal geen kaartjie omgeruil word nie. Geen terugbetalings sal gemaak word nie, behalwe as gevolg van die uitstel of kansellasie van die gebeurtenis en volgens die oordeel van Dapper Media. Verlore kaartjie(s) sal nie vervang of terugbetaal word nie.
 • Toegang sal geweier word as daar gevind word dat kaartjies geknoei, vervals en / of nie by ‘n gemagtigde verkooppunt gekoop is nie.
 • Ouderdomsbeperkings en -reëls geld. Geen terugbetalings sal gemaak word vir die onkunde oor hierdie beperkings nie. Plaaslike voorwaardes vir toegang word op die lokaal vertoon.
 • Die bemarker / Lokaleienaar behou die reg voor om, sonder terugbetaling of vergoeding, toelating te weier / enige persoon(e) wie se gedrag wanordelik of onvanpas is, uit te sit.
 • Die bemarker / lokaal-eienaar kan die gebeurtenis uitstel, kanselleer, onderbreek of stop as gevolg van ongunstige weer, gevaarlike situasies of enige ander oorsaak buite sy redelike beheer.
 • Vrywaring: Hiermee gee jy, die kliënt, toestemming dat Dapper Media en AfriForum Teater jou besonderhede mag gebruik vir bemarkingsdoeleindes.
 • Vir spesiale behoefte-sitplekke, stuur asseblief ‘n e-pos na info@dappermedia.co.za
 • Handreiniger sal verskaf word by u aankoms.
 • Die dra van maskers by die AfriForum Teater is verpligtend, behalwe vir kinders onder die ouderdom van 5 jaar.
 • Die Teater se deure sal 5 minute voor die aanvangstyd van die geskeduleerde vertoning sluit, waarna u nie meer die Teater sal kan binnegaan nie.
 • Kunstenaars sal ongelukkig nie beskikbaar wees vir foto’s of handtekeninge voor-, of na die vertoning nie.

Het jy reeds ‘n profiel?

Teken nou aan of skep ‘n profiel vir ‘n beter gebruikerservaring.
AFRIFORUM TEATER IS ’n KONTANTVRYE PERSEEL