2022-02-06

15:00

0.0/5

Klavieruitvoering: Prof. Andrzej Pikul

Kategorië , ,

Andrzej Pikul het in 1980 onder prof. Tadeusz Żmudziński aan die Krakowse Musiekakademie gegradueer. Hy het sy studies in die meestersklas van prof. Paul Badura-Skoda aan die Hochschule für Musik in Wene voortgesit (1981–1983). Hy het ook verskeie ander meesterskursusse bygewoon wat deur gesiene pianiste soos Alexander Jenner, Vlado Perlemuter, Guido Agosti en Támás Vásáry aangebied is.

Hy is ’n pryswenner van die Poolse Klavierkompetisie in Słupsk (1981), die Internasionale Kompetisiestigting Cziffra in Senlis (1983) en die Europese Uitsaaivereniging se kompetisie in Bratislawa (1985).

Pikul het sy internasionale musiekloopbaan met ’n suksesvolle uitvoering by die Szene der Jugend-feesin Salzburg (1982) afgeskop. Sedertdien het hy ’n aantal konserte in toonaangewende konsertsale soos die Brahms- en die Beethoven-saal in Wene, die Wigmore-saal in Londen, die Noorse Operahuis in Oslo, the Izumi-saal in Osaka en die Nasionale Teater in Brasilia uitgevoer. Hy het ook in bykans elke Europese land opgetree, asook in Australië, Brasilië, China, Chili, Colombië, Israel, Japan, die VSA en Nieu-Seeland.

Hy het ook aan verskeie feeste deelgeneem, onder meer die Poolse Klavierfees, die Wratislavia Cantans, die Bydgoszcz-musiekfees, Musiek in Ou-Krakow, internasionale dae van Krakowse komponiste, die Encuentro de Musica Internacional de La Serena (Chili), die Bucaramanga Musiekfees (Colombië), die Leipziger Chopin Tage, die Košická Hudobná Jar (Slowakye), die Sofia Musiekweek (Bulgarye), die Sollertinski-fees in Vitebsk (Belo-Rusland) en die Internasionale Musiekfees in Kief.

Pikul het verskeie opnames op sy kerfstok vir die Poolse Radio en Televisie, die Oostenrykse Radio en Televisie (ORF) en Radio Suisse Romande. Hy het ook verskeie CD’s vrygestel, waaronder Szymanowski se Konsertante Simfonie, Op. 60 en Tansman se Suite vir 2 klaviere en orkes (DUX 0320), Ginastera se volledige musiek vir klavier (Dux 0552/3), Liszt – Italy (DUX 0929) en Chopin Polonaises (DUX 0927/8). Hy het ook die premières van verskeie 20- en 21ste-eeuse werke uitgevoer, insluitend  Krystyna Muszumańska-Nazar se Apigram. Hy het ook meestersklasse vir pianiste in Australië, Chili, Israel, Japan, Brasilië, Duitsland, Nieu-Seeland, Portugal en Spanje aangebied, en hy was ’n beoordelaar vir Poolse en internasionale musiekkompetisies, waaronder in Andorra, Barcelona, Fushan, Hong Kong, Jaen en Osaka.

Hy was ’n besoekende professor aan die Kobe-kollege in Japan (2002/2003) en aan die Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz (2011/2012).

Hy is ’n klavierprofessor aan die Krakowse Musiekakademie.

Besoek sy webtuiste by www.andrzejpikul.art.pl vir meer inligting.

__________________________________________________________________

Andrzej Pikul graduated from the piano class of Prof. Tadeusz Żmudziński at the Academy of Music in Kraków (1980). He continued his studies in the masterclass of Prof. Paul Badura-Skoda at the Hochschule für Musik in Vienna (1981–1983). He also participated in many other master courses taught by eminent pianists, including Alexander Jenner, Vlado Perlemuter, Guido Agosti and Támás Vásáry.

He is a laureate of the Polish Piano Festival in Słupsk (1981), the International Competition Foundation Cziffra in Senlis (1983) and the European Broadcasting Union’s competition in Bratislava (1985).

Pikul began his international artistic career with a successful performance at the festival Szene der Jugendin Salzburg (1982). He has since given many performances in prestigious concert halls, such as the Brahms and the Beethoven Halls in Vienna, the Wigmore Hall in London, the Norwegian Opera in Oslo, the Izumi Hall in Osaka and the National Theatre in Brasilia. He has appeared in almost all European countries, as well as in Australia, Brazil, China, Chile, Colombia, Israel, Japan, the USA and New Zealand.

He has participated in numerous festivals, including the Polish Piano Festival, Wratislavia Cantans, Bydgoszcz Music Festival, Music in Old Kraków, International Days of Kraków Composers, Encuentro de Musica Internacional de La Serena (Chile), Festival of Music in Bucaramanga (Colombia), Leipziger Chopin Tage, Košická Hudobná Jar (Slovakia), Sofia Music Weeks (Bulgaria), Sollertinski Festival in Vitebsk (Belarus) and the International Music Festival in Kiev.

Pikul made numerous recordings for Polish Radio and Television, Österreichischer Rundfunk und Fernsehen (ORF), Radio Suisse Romande. He also released several CDs, among which Szymanowski’s Symphonie Concertante, Op. 60 and Tansman’s Suite for 2 pianos and orchestra (DUX 0320), Ginastera’s complete music for piano (Dux 0552/3), Liszt – Italy (DUX 0929) and Chopin Polonaises (DUX 0927/8). He also performed premieres of several 20th and 21st century works and is the dedicatee of music by many contemporary composers, including Krystyna Muszumańska-Nazar’s Apigram. He taught master courses for pianists in Australia, Chile, Israel, Japan, Brazil, Germany, New Zealand, Portugal, and Spain, and sat on juries of Polish and international music competitions, among these in Andorra, Barcelona, Fushan, Hong Kong, Jaen and Osaka.

He was a visiting professor at the Kobe College Japan (2002/2003) and at the Johannes Gutenberg University in Mainz (2011/2012).

He is professor of Piano at the Academy of Music Kraków.

More details can be founded at his website: www.andrzejpikul.art.pl.

Koop jou kaartjie

248 in voorraad

Kies jou sitplek (0)

R180,00

Bykomende inligting

Kaartjieprys

R180,00

Teater

Ouderdomsbeperking

13+

Kaartjies oor

248 in voorraad

Teken In Op Ons Nuusbrief

Bepalings & Voorwaardes

 • Sodra die verkoop afgehandel is, sal geen kaartjie omgeruil word nie. Geen terugbetalings sal gemaak word nie, behalwe as gevolg van die uitstel of kansellasie van die gebeurtenis en volgens die oordeel van Dapper Media. Verlore kaartjie(s) sal nie vervang of terugbetaal word nie.
 • Toegang sal geweier word as daar gevind word dat kaartjies geknoei, vervals en / of nie by ‘n gemagtigde verkooppunt gekoop is nie.
 • Ouderdomsbeperkings en -reëls geld. Geen terugbetalings sal gemaak word vir die onkunde oor hierdie beperkings nie. Plaaslike voorwaardes vir toegang word op die lokaal vertoon.
 • Die bemarker / Lokaleienaar behou die reg voor om, sonder terugbetaling of vergoeding, toelating te weier / enige persoon(e) wie se gedrag wanordelik of onvanpas is, uit te sit.
 • Die bemarker / lokaal-eienaar kan die gebeurtenis uitstel, kanselleer, onderbreek of stop as gevolg van ongunstige weer, gevaarlike situasies of enige ander oorsaak buite sy redelike beheer.
 • Vrywaring: Hiermee gee jy, die kliënt, toestemming dat Dapper Media en AfriForum Teater jou besonderhede mag gebruik vir bemarkingsdoeleindes.
 • Vir spesiale behoefte-sitplekke, stuur asseblief ‘n e-pos na info@dappermedia.co.za
 • Handreiniger sal verskaf word by u aankoms.
 • Die dra van maskers by die AfriForum Teater is verpligtend, behalwe vir kinders onder die ouderdom van 5 jaar.
 • Die Teater se deure sal 5 minute voor die aanvangstyd van die geskeduleerde vertoning sluit, waarna u nie meer die Teater sal kan binnegaan nie.
 • Kunstenaars sal ongelukkig nie beskikbaar wees vir foto’s of handtekeninge voor-, of na die vertoning nie.
AFRIFORUM TEATER IS ’n KONTANTVRYE PERSEEL